Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje

O z n á m e n í

o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje

 

Starosta obce Krsy podle § 27 odst.1 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

 

1. Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje se uskuteční

       v pátek  2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin

                    a v sobotu 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku : č.1 je volební místnost : Krsy čp.1 (budova obecního úřadu) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v obci Krsy, Polínka, Kejšovice, Trhomné, Skelná Huť

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky)

 

4. Voliči budou dodány do 29.9.2020 hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové i ve volební místnosti na vlastní žádost

 

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů     obecní úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

6. Volič, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku. Pokud toto neprokáže, nebude mu umožněno volit.

 

7. VOLIČI VSTUPUJÍ DO VOLEBNÍ MÍSTNOSTI JEDNOTLIVĚ. PŘED VOLEBNÍ MÍSTNOSTÍ DODRŽUJÍ VOLIČI ROZESTUPY 2 METRY

 

8. PŘED VSTUPEM DO VOLEBNÍ MÍSTNOSTI MUSÍ MÍT VOLIČ NASAZENOU ROUŠKU, POUŽÍT DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA RUCE A DODRŽOVAT ODSTUP OD VOLEBNÍ KOMISE ALESPOŇ 2 METRY.

 

9. DOPORUČUJEME VOLIČŮM POUŽITÍ VLASTNÍCH PSACÍCH POTŘEB PRO ÚPRAVU HLASOVACÍCH LÍSTKŮ

 

 

V Krsech dne 17.9.2020                                                         Orosz Jan

                                                                                                  starosta

 

Vyvěšeno: 17. 9. 2020

Datum sejmutí: 3. 10. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět