Navigace

Obsah

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat (vyhláška MŽP č.395/1992):

a)jméno a adresu žadatele

b)doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les,

c) specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu,

d) udání obvodu kmene stromů ve výšce 130 cm nad zemí,

e) zdůvodnění žádosti

Upozornění: V případě neúplné žádosti nelze vydat rozhodnutí!

Žádost podejte osobně na OÚ Krsy nebo zašlete poštou na adresu OÚ Krsy.   

žádost zde ke stažení