Obec Krsy
ObecKrsy

Vítejte na stránkách obce Krsy

Jak dokládají archeologické nálezy, bylo blízké okolí dnešní obce osídleno již v pravěkých dobách. Historicky první dochovaný písemný záznam o vsi samotné pak pochází z roku 1183. V tomto roce ji kníže Bedřich ( stejně jako obce Polínka, Kejšovice a Trhomné, které jsou dnes součástí Krsů) daroval manětínským johanitům. Za jejich správy, v první čtvrtině 14. století, tu byl postaven kostel sv. Vavřince, který dodnes tvoří dominantu obce (dnes už ovšem v jiné podobě – později k němu přibyla věž a celá stavba během let prošla barokními a klasicistními úpravami). Roku 1483 Krsy od johanitů koupil rod Švamberků a připojil je ke svému majetku. U něj pak ves zůstala až do roku 1712, kdy se stala...

Obec Krsy

Ohlašovna

Informace pro občany s evidovanou adresou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny – Krsy č. p. 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně úřadu obce Krsy:

 Oznámení ohlašovny o uložení zásilky zde k nahlédnutí  Typ: PDF dokument, Velikost: 118.17 kB

Nejedná se v žádném případě o dopisy a zásilky, ale pouze o oznámení o uložení zásilky a výzvy, že si lze zásilku uloženou na ukládací poště v Krsech vyzvednout.

 

Obecní úřad Krsy není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení. Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na obec Krsy, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu  občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu. 

Informace o jednotlivých oznámeních a výzvách je v době jejich aktuálnosti vyvěšena:

 1. na webových stránkách obce Krsy (www.krsy.cz), obecní úřad, ohlašovna
 2. na nástěnce v přízemí obecního úřadu – oznámení obce Krsy.

Vlastní zásilky budou uloženy po stanovenou dobu na ukládací poště v Krsech, kde si je příjemce s platným průkazem totožnosti může vyzvednout. Vyzvednout si zásilku může přímo na poště i bez toho, aby si na podatelně vyzvedával oznámení o uložení zásilky, nebo výzvu s poučením.  

Doplňková informace

Trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny úřadu obce Krsy,Krsy č. p. 1 je evidován u občana, jehož údaj o místu trvalého pobytu byl ve správním řízení zrušen. 
Z evidování občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Obecní úřad Krsy není oprávněn přebírat korespondenci adresovanou fyzickým osobám s trvalým pobytem v sídle ohlašovny. 
Od 1. 1. 2016 zajišťuje úřad převzetí a uložení „oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením“ osobám s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, a to na pracovišti podatelny na úřadě obce Krsy. 

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny – Krsy č. p. 1, o uložení zásilky.

 1. Zásilka je pro adresáta uložena na České poště, s. p., Krsy č. p. 51 Krsy, kontaktní telefon (+420 373 312 202). Zásilka je k vyzvednutí v pracovních dnech pondělí , středa - pátek od 8:00 – 10:00 a v úterý od 14:15 – 16:15 hod.
 2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
 3. Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.
 4. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny Krsy  č. p. 1 má možnost:

 • na ohlašovně pobytu Krsy č. p. 1 nahlásit tzv. „doručovací adresu“ = údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány „úřední“ písemnosti,
 • správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i  e-mailovou adresu,
 • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,
 • zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s. p., oznámí (placená služba),
 • zřídit si u České pošty, s. p., P. O. BOX (placená služba),
 • požádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (bezplatná služba).

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
oblačno 25 °C 13 °C
pátek 19. 7. zataženo 27/15 °C
sobota 20. 7. déšť 27/17 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 27/16 °C

Environmentální centrum

Environmentální centrum

Jsme členy

Obec Krsy Obec Krsy Obec Krsy Obec Krsy Obec Krsy Obec Krsy Obec Krsy